Hytaýda mugt nusgada fenasetin bilen üpjün ediji bar

Gysga düşündiriş:

Hytaýda mugt nusgada fenasetin bilen üpjün ediji bar

CAS 62-44-2 Ady fenasetin
Daş görnüşi Ak kristal tozy MF C10H13NO2
Arassalyk 99% min EINECS .ok 200-533-0
Arza Derman / senagat / haýwan we ş.m. Baha EP, USP, CP, JP
Gaýnama nokady 132 ° C / 4mmHg Ereýän nokat 133-136 ° C (litr)
Dykyzlygy 1.1248 (takmynan çaklama) Molekulýar agram 179.22
Gelip çykan ýeri Hytaý (Hebei) Marka Krovell
Eltip bermegiň wagty 24 sagadyň içinde Habarlaşyň Lili

 • Öndüriji: Hebei Guanlang Biotehnologiýa Co., Ltd.
 • Bir Stocka ýagdaýy: Bir stockada
 • Eltip bermek: 3 iş gününiň içinde
 • Eltip bermek usuly: Ekspress, deňiz, howa, ýörite liniýa
 • Önümiň jikme-jigi

  Zawod barada maglumat

  Haryt bellikleri

  Biz iň ulularyň biri fenasetin öndüriji Hytaýda üpjün ediji, fenasetin önümleri üçin täze tehnologiýany ulanýarys we esasan ýewropa we amerikan bazarlaryna eksport edýäris.

  phenacetin

  Fenasetin jikme-jiklik tanyşdyrmak:

  Fenasetin ak, ýalpyldawuk, gümürtik kristal ýa-da ak kristal tozy, fenasetin suwda eremez, efirde biraz ereýän fenasetin, gaýnag suwda biraz ereýän fenasetin, etanolda we hloroformda ereýär. Azot kislotasyny taşlandan soň ergine mämişi sary bolýar. Fenasetin yssyz, birneme ajy tagamly.
  Fenasetiniň antipiretiki täsiri analjezik täsirinden has güýçli, täsiri haýal we dowamly bolup, kelle agyry, newrologiýa, artralgiýa we gyzzyrma bejergisine has gowy täsir edýär.
  Organiki sintez we derman araçylary üçin çig mal hökmünde ulanylýan fenasetin
  Fenasetiniň arassalygyny kepillendirip bilersiňiz, sebäbi fenasetini köp ýyllap satýarys we tehnologiýamyz üstünlikli boldy, Fenasetiniň arassalygy 99,9% -e ýetip biler

  Fenasetin paketi 25 kg karton deprekdir, diňe nusga satyn almak isleseňiz, bizde 1g ýa-da 1kg Alýumin folga sumkasy bar
  Fenasetini gowşurmak usulynda SEA / AIRPORT / EXPRESS / SECURE LINE bar
  Fenasetin gümrük üsti bilen 100% wada berip bileris, eger almadyk bolsaňyz ýa-da gümrükiňiz harytlary ýok etse, size puluňyzy yzyna gaýtaryp ýa-da täzeden iberip bileris.
  Puluňyzy ýitirmekden gorarys.
  Fenasetin häzirki wagtda köp ýurtda şeýle meşhur we biziň kompaniýamyz hünärmenler topary, diňe garaşýan harytlary töläniňizde, Fenasetiniň gowşurylyş wagty gaty çalt, iberip boljak 24 sagadyň içinde näme üçin fenkasetini çalt eltýäris, ýeterlik paýymyz bar.
  Esasan Europeewropa, Günorta Amerika we beýleki ýurtlara eksport edýäris. Meksika, Wengriýa, Braziliýa, Angliýa, Germaniýa, Gollandiýa, Polşa, ABŞ, Gwatemala, Türkiýe we ş.m. gidýäris.
  Hebei Guanlang Biological Technology Co., Ltd. himiki serişdeleri satyn alanda müşderileriň 90% -iniň ilkinji saýlawy, Guanlang biologiki tehnologiýa kärhanasy LTD-ni saýlaň. Puluňyz artsyn, win-win hyzmatdaşlygyna ýetiň

  Biz hakda

  Hebei Guanlang Biotehnologiýa Ş. Biziň kompaniýamyz gözleg we ösüş, önümçilik we satuw bilen häzirki zaman ýokary tehnologiýaly himiýa kärhanasydyr.

  Factory-Supply-Stock-99-73-78-9-Lidocaine-HCl

  Guanlang

  Hil ulgamymyz

  Company Certificate

  Sergi

  Exhibition

  Eltip bermek usuly:

  Shipping Method


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Hebei Guanlang Biotehnologiýa Ş. Biziň kompaniýamyz gözleg we ösüş, önümçilik we satuw bilen häzirki zaman ýokary tehnologiýaly himiýa kärhanasydyr.