Habarlar

 • Yellow phosphorus price increased a lot

  Sary fosforyň bahasy köp ýokarlandy

  Soňky döwürde fosfor himiýa senagaty zynjyry bilen baglanyşykly önümleriň bahasy ýokarlanmagyny dowam etdirdi. Haryt maslahat beriş gullugy Baýçuan ingingfu tarapyndan ýaýradylan maglumatlara görä, 15-nji sentýabrda sary fosforyň sitatasy 60082 ýuana / tonna bolup, bitewi derejede ...
  Koprak oka
 • 500kg Clo2 tablets free of charge at FELIXSTOWE Port of UK

  Angliýanyň FELIXSTOWE portunda 500 kg Clo2 planşet mugt

  Indi Angliýanyň FELIXSTOWE portunda 500 kg hlor dioksid tabletleri (1g / planşet) bar. Müşderi häzir elýeterli däldigi sebäpli (birnäçe aýlap onuň bilen baryp bilmeýär), indi beýleki müşderilere mugt bermek isleýäris. Kim gyzyklanýan bolsa, ema arkaly tiz habarlaşyň ...
  Koprak oka
 • Preparation of procaine & procaine hcl

  Prokain we prokain hcl taýýarlamak

  Prokain bazasy CAS: 59-46-1 Daş görnüşi: ak kristal tozy Ereýän nokat (gaýnadýan nokat): 59 ~ 62 ℃ Molekulýar formula: c13h2on2o2 Molekulýar agramy: 236.31 Prokain hcl CAS: 51-05-8 Daş görnüşi: ak kristal ýa-da kristal tozy Ereýär nokat (gaýnadýan nokat): 154 ℃ 7 157 ℃ Molekulýar görnüş ...
  Koprak oka
 • Melatonin Sleep-promoting supplements

  Melatonin Uky ösdüriji goşundylar

  Melatoniniň belli wezipesi, ukynyň hilini ýokarlandyrmak (dozasy 0,1 ~ 0,3mg), ukudan oýanmak wagtyny we uky wagtyny gysgaltmak, ukynyň hilini gowulaşdyrmak, uky wagtynda oýanmalaryň sanyny ep-esli azaltmak, ýeňil uky tapgyryny gysgaltmak, uzaltmakdyr çuňňur uky basgançagy we aşaky ...
  Koprak oka
 • The Dragon Boat Festival-Wishing you the best of health!

  Dragon gaýyk festiwaly - Saglyk arzuw edýärin!

  “Dragon Boat” festiwaly şu şenbe gününden başlap, 3 günläp duşenbe gününe çenli dowam eder. Dynç alyşdan soň sişenbe güni işe başlarys. Size saglyk arzuw edýäris! 2021-nji ýylyň dynç alyşy. 1 、 Täze ýyl güni: 2021-nji ýylyň 1-3-nji ýanwary 2 、 Bahar baýramy: Februar ...
  Koprak oka
 • New production line of procaine base with cas 59-46-1

  Cas 59-46-1 bilen prokain bazasynyň täze önümçilik liniýasy

  Hebei Guanlang Biotehnologiýa Ş. Biziň kompaniýamyz, gözleg we am bilen häzirki zaman ýokary tehnologiýaly himiýa kärhanasydyr ...
  Koprak oka
12 Indiki> >> Sahypa 1/2